Dyane Vereniging Nederland

Pagina's: [1]

Gedurende het gehele jaar organiseert de Dyane Vereniging Nederland diverse evenementen zoals toertochten, technische evenementen, magazijndagen en een kampeerweekend. Deze evenementen zijn te vinden op deze pagina. 

Wilt u zelf een toertocht of iets anders organiseren voor de Dyane Vereniging Nederland kunt u contact opnemen met Willem van Noorden.
Zie pagina "bestuur" voor telefoonnummers en/of emailadressen.

Het bestuur heeft zich beraden op een zo aantrekkelijk mogelijk (dag) programma met activiteiten voor elk wat wils. We hopen dat het jullie aanspreekten dat je er net zo veel zin in krijgt als wij nu al hebben.
Eerst hebben we gemeend dat we “het kampeerweekend” los gaan laten. We gaan de focus leggen op een zaterdag-programma met veel activiteiten verspreid over de dag. En dat deze activiteiten plaatsvinden op een camping maakt het voor leden mogelijk om daar ook
te overnachten – maar dan kun je dan zelf regelen – ter plekke. En wordt het voor sommigen toch nog een kampeer weekend …
Op zaterdag 2 september zijn jullie van harte welkom op DE stadscamping van Deventer.
Dat is camping de Worp, Worp 12, 7419 AD Deventer
We hebben die dag een veld op de camping beschikbaar en er zijn de nodige voorzieningen. Je bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. Graag ontvangen wij je hartelijk en maken we een foto van jou en je auto. Om het tijdsbeeld van 2017 te zetten: wie rijdt er heden te dage nog in een pruttelende tweecilinder? Van deze foto’s zal later een fotoboek gemaakt worden exclusief
voor leden.
Rond 11.30 uur is de officiële opening en herdenking, vooral ook van de vele Dyanes die in handen van slopers en ombouwers aan ons zijn ontvallen. Na deze korte plechtigheid gaan we een toertochtje rijden. Met een picknick of lunch onderweg, dat zal van de weergoden afhangen. De picknick is voor rekening van de Vereniging dus laten we hopen op een zonnige
zaterdag! Tijdens de tourtocht is er ook nog een extra verrassing!
In de loop van de middag komen we weer op “de Worp” in Deventer aan en zullen we aansluitend bezig gaan met de verkiezing van:
1. De meest originele Dyane: zo dicht mogelijk bij de staat waarin zij ooit uit de fabriek rolde …
2. De meeste orisjinele Dyane: de Dyane die zo is gepimpt en versleuteld is dat het een lust
is voor het oog en oor om dit vehikel te bewonderen. Alle gekkigheid is welkom.
Deze verkiezingen vinden plaats door een zo onafhankelijk mogelijke jury, waarbij opgemerkt dat het ene jury lid mogelijk wat bevattelijker is voor beïnvloeding dan de ander …
Als u met uw Dyane of ACA deel wilt nemen, geef u dan op! Dit kan viainfo@dyane.nl. Geef daarbij aan of u op originaliteit of orisjinalteit beoordeeld wilt worden …

Na deze activiteit willen we het vuur ontsteken voor de BBQ, die als vanzelfsprekend goed geregeld wordt door enkele bestuursleden en hun begeleiding.50 jaar DYANE

We willen graag het programma afronden met de grote Dyane PUB Quiz: wie van de aanwezigen is hetbest op de hoogte van allerhande nuttige en soms volstrekt onnodige Dyane weetjes? De prijzen voor deze Quiz zijn Dyane-waardig!
Beste leden, wij nodigen jullie graag en van harte uit. Laat jezelf en je Dyane zien! Wees welkom en geniet van deze mijlpaal in de geschiedenis van onze eigenzinnige vierwieler. Vanzelfsprekend zijn onze Acarijders meer dan welkom!
Uitgangspunt is dat er aan de dag geen kosten verbonden, maar wel natuurlijk van eventuele overnachtingen! De overige activiteiten zijn vrij van kosten

Aanmelden s.v.p. :

Het helpt als je aangeeft dat je komt, dat maakt het voor ons als organiserende
club makkelijker. Immers, moeten we rekening houden met 30, 50 of 100 aanwezigen?Dus graag aanmelden via info@Dyane.nl.
Natuurlijk zijn we op de dag ook aanwezig met al onze technische mensen – voor advies en tips.
Namens het bestuur,
Jan de Ruiter - Voorzitter

Het jaarlijks kampeerweekend van de Dyanevereniging wordt dit jaar georganiseerd door Herman en Herman en voert ons naar het prachtige Drenthe. Zij zijn bezig om een mooie tocht door Drenthe te organiseren en mogelijk is er op zaterdag dit jaar ook een extra verrassing bij. Houd dus de nieuwsberichten en ons blad hiervoor in de gaten en reserveer de data vast in je agenda. Kom het hele weekend of maak in ieder geval de toertocht mee.

Pagina's: [1]